– Katarzyna Kalotka

https://psp3.radom.pl/wp-content/uploads/2023/03/Prezentacja-psp3-2023.mp4

# Laboratoria Przyszłości

Dzięki Laboratoriom Przyszłości na zajęciach dodatkowych w kl. 6D p. Aneta Gnojewska wprowadza uczniów w świat nowoczesnych technologii. Korzystając z długopisów 3D uczniowie rozwijają kreatywność, pobudzają wyobraźnię i rozwijają nowe pasje.

2 marca 2023 r. w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliana Tuwima w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową działalność Fundacji „Kresy w potrzebie” oraz rozpoczynająca akcję „Paczka na Kresy”. Uczestnicy konferencji nie tylko wysłuchali wykładu pana Tomasza Łysiaka - polskiego pisarza, dziennikarza, publicysty, historyka, ale też mieli możliwość wymiany doświadczeń. Konferencja, w której …

Back to top