Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 636

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_menu_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 637

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_menu_parent is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 638
Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, w obecnej rzeczywistości jest dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów i specjalistów z zakresu psychologii i pedagogiki często priorytetem w codziennej pracy z uczniem. Wielu uczniów potrzebuje wsparcia w rozwiązaniu jego problemów, zrozumieniu szybko zachodzących zmian w pandemicznej i wysoko rozwiniętej technologicznie- cyfrowej, a teraz także w wojennej rzeczywistości. Aby wesprzeć dzieci i młodzież z trudnościami w zakresie emocji, relacji rówieśniczych, ale także w zakresie funkcjonowania społecznego, organizujemy zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne.

CELE: Celem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne jest modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Chodzi o sprawne dostosowanie ucznia zagubionego społecznie i emocjonalnie z różnych przyczyn do funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

METODY I FORMY PRACY: Robimy to na wiele sposobów, wykorzystując naturalne przestrzenie i środowisko społeczne, współpracę w grupie, ale także karty pracy, gry planszowe, dyskusję, dramę, symulacje i scenki sytuacyjne. Dzieci będąc w małej grupie lub w kontakcie z trenerem (terapeuta, psycholog, pedagog) uczą się poprawnej komunikacji – nazywania i wyrażania uczuć i emocji, uczą się prezentować siebie, stawiać granice, wyrażać złość w sposób akceptowany społecznie. Często trenują pozytywne zachowania, które pomagają im rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej.

EFEKTY: Asertywne zachowania, które wytrenowały i nauka pozytywnych, konstruktywnych zachowań pomaga uczniom poprawić obraz siebie i wzmacnia zadowolenie w relacjach z rówieśnikami. Odblokowane emocje i poprawiony obraz siebie skutkuje często poprawą wyników w nauce i zwiększeniem motywacji do nauki szkolnej i aktywności społecznej. Uczniowie stają się bardziej radości, pewni siebie i zyskują szybciej nowych przyjaciół.

ORGANIZACJA: Zajęcia mają charakter cykliczny – są zaplanowane najczęściej raz w tygodniu 60 lub 90 minut, dostosowane do potrzeb wiekowych i indywidualnych uczestników. Najczęściej są to programy autorskie specjalistów – w PSP nr3 psychologa, pedagoga.

Opracowała; psycholog PSPnr3 Grażyna Turzyńska

Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne
Przejdź do treści