Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 636

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_menu_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 637

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_menu_parent is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 638
Historia szkoły – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

Historia szkoły

Rys historyczny „TRÓJKI”

Dzieje Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu są bardzo długie i obszerne. Sięgają bowiem lat początkowych XIX wieku, kiedy to w roku 1817 została założona przez księdza Nowomiejskiego jako siedmioklasowa Szkoła Powszechna im. Jana Długosza. Do roku 1850 szkoła była koedukacyjna, później zaś podzielono ją na męską i żeńską.

W roku 1878 przemianowano ją na szkołę dwustopniową, co oznaczało sześć lat nauki. Do roku 1914 szkoła mieściła się w prywatnym budynku – spuściźnie po Kazimierzu Wielkim – przy ulicy Grodzkiej. W roku 1916 nadano jej imię Jana Długosza i przemianowano na siedmioklasową szkołę powszechną z siedzibą na Placu Jagiellońskim 18. W roku 1930 rodzice i dzieci ufundowali szkole sztandar.

Historia szkoły

Od 1 lutego 1931 roku kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej im. Jana Długosza był Wacław Pawłowski, który tę funkcję pełnił do roku 1969, a więc przez 38 lat.

W roku 1937 pismem Radomskiego Inspektoratu w Radomiu przemianowano placówkę dając jej nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia III nr 3 im. Jana Długosza.

We wrześniu 1939 roku nauka w szkole rozpoczęła się w lokalu przy ul. Jacka Malczewskiego 18. Od grudnia 1939 roku budynek został zajęty dla celów wojskowych i lekcje odbywały się w lokalu przy ul. Plac Jagielloński 18.

W czasie wojny i okupacji, mimo trudnych i niebezpiecznych warunków, nauka była kontynuowana. Po wojnie placówka nosiła nazwę Szkoły Podstawowejnr3.

W latach 60-tych (od roku szkolnego 1963/64) nauka odbywała się przy ul. Plac Jagielloński 18 – 12 klas, przy ul. Niedziałkowskiego w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 – 2 klasy i przy ul. Malczewskiego w Szkole Ćwiczeń – 2 klasy.

W Iatach 1969 – l 973 kierownikiem Szkoły była Lucyna Wysocka. W roku 1973 obowiązki dyrektora pełni Aniela Pawłowska

W styczniu 1974 roku szkoła przeprowadza się do wyremontowanego budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 26, gdzie funkcjonuje do roku szkolnego 1984/1985.

W tym samym roku Szkoła Podstawowa nr 3 połączyła się ze Szkołą Podstawową nr 16 i w roku szkolnym 1985/86 zniknął nr 3 wśród szkół podstawowych, a zajęcia uczniowie rozpoczęli przy ul. 25 Czerwca (d. 1-Maja). w Szkole Podstawowej nr 16.

SZKOŁA NR 3 NA OSIEDLU MICHAŁÓW

Po dwuletniej przerwie w działalności Szkoły Podstawowej nr 3 Urząd Miejski Wydział Oświaty i Wychowania na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 listopada 1982r Nr KO-0141-7/82 w sprawie sieci i organizacji szkól podstawowych wydaje orzeczenie o organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu przy ul. Sobieskiego 12

W lutym 1987 r na stanowisko dyrektora szkoły powołano mgr Cezarego Kornackiego.

Przy urządzaniu szkoły ogłoszono „pospolite ruszenie”. Władze oświatowe, mieszkańcy osiedla, komitet osiedlowy, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowe „Michałów”, personel administracyjny, grono pedagogiczne zatrudnione w nowej placówce, rodzice i młodzież pracowicie spędzali ostatnie tygodnie wakacji aby. placówka mogła rozpocząć swoją działalność w wyznaczonym terminie.

Szkoła została wybudowana jako obiekt składający się z trzech dwupiętrowych i dwóch jednopiętrowych pawilonów oraz sali gimnastycznej. Jest okazałą budowlą widoczną z daleka.

Oczekiwana z wielką, niecierpliwością przez mieszkańców młodego osiedla Michałów” nowa szkoła otworzyła swoje podwoje 1 września 1987 r.

W pierwszym roku działalności uczyło się w niej około 1700 dzieci. Najwięcej, bo aż 70% stanowili uczniowie klas młodszych. Wtedy też zajęcia lekcyjne zostały rozłożone na dwie zmiany, zaś w latach następnych panował system trzyzmianowy w pięciodniowym tygodniu pracy. Poza tym trwała jeszcze budowa sali gimnastycznej.

Ówcześni dyrektorzy musieli pokonywać wiele trudności natury gospodarczej i organizacyjnej. Rozpoczęli o­ni pracę w następującym składzie: dyrektor – mgr Cezary Kornacki oraz wicedyrektorki:

mgr Jadwiga Miżejewska

mgr Jadwiga Gwardys

mgr Teresa Czech.

W pierwszym roku działalności placówki pracę podjęło 86 nauczycieli w tym 36 z wykształceniem wyższym.

Również w pierwszym roku pracy szkoły zawiązały się takie organizacje uczniowskie, jak: Samorząd Uczniowski, ZHP, Zuchy, LOP, SKKT, TPPR, PCK, Spółdzielnia Uczniowska, SKO, LOK.

28 maja 1988r szkoła gościła przedstawicieli Ambasady ZSRR w Warszawie w osobach: Mieczysław Sienkiewicz – Minister Pełnomocny Ambasady ZSRR w Warszawie, Jurij Rindin – Radca Ambasady ZSRR w Warszawie.

W listopadzie 1990r zmarła wicedyrektor mgr Jadwiga Miżejewska. Jej miejsce zajęła Zofia Owczarek.

W roku szkolnym 1990/91 obowiązki dyrektora szkoły pełniła mgr Jadwiga Gwardys.

W roku 1991 funkcję dyrektora objął mgr inż. Albert Bobrowski wyłoniony w drodze konkursu, zgodnie z wymogami długo oczekiwanej nowej ustawy o systemie oświaty.

1 czerwca 1993r na podstawie orzeczenia organizacyjnego Urząd Miejski w Radomiu Wydział Oświaty i Wychowania nadaje placówce nową nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3.

W roku szkolnym 1993/94 w szkole pobierała naukę maksymalnie liczba dzieci – 3.050 uczniów w 93 oddziałach. W szkole uczyło 136 nauczycieli.

W roku szkolnym 1994/95 uruchomiono na osiedlu Michałów Publiczną Szkołę Podstawową nr 42. I w tymże roku nastąpił podział obwodu PSP nr 3. 1 września 1994 roku naukę w szkole rozpoczęło 2.200 uczniów w 74 oddziałach.

Na wniosek Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Szkoły i uczniów 19 maja 1994 roku Rada Miejska pismem nr 649/94 nadała Publicznej Szkole Podstawowej w Radomiu mieszczącej się przy ulicy Sobieskiego 12 imię Jana Długosza.

Nadanie imienia wielkiego polskiego kronikarza jest pięknym nawiązaniem do tradycji „poprzedniczki” obecnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, która nosiła to samo imię i ten sam numer. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż na osiedlu Michałów” wszystkie ulice noszą nazwy polskich dynastii i polskich królów a dzieje większości z nich opisywał właśnie Jan Długosz.

W dniu 14 października 1994 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia połączona z poświęceniem sztandaru oraz tablicy pamiątkowej ku czci pamięci patrona, ufundowana przez Komitet Rodzicielski. Sztandar został wykonany w Lublinie, a jego projektantką była nauczycielka naszej szkoły p. mgr Dorota Rogala, zaś ostateczny wygląd zatwierdził Komitet Rodzicielski oraz dyrektor szkoły.

Wkrótce dał znać o sobie niż demograficzny. W „trójce” systematycznie zmniejszała się liczba oddziałów. Wówczas nasza szkoła oddała jeden z segmentów budynku organizującemu się VIII Liceum Ogólnokształcącemu.

W 1999 roku w ramach reformy szkolnictwa utworzono gimnazja. PSP nr 42 przeznaczono na jedno z nich, a dotychczasowych uczniów przeniesiono do PSP nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu.

W 2000 roku mury naszej szkoły opuścił ostatni rocznik ósmoklasistów.

Od 2006 roku funkcję dyrektora pełni mgr inż. Iwona Stępień. Kontynuuje o­na działania swoich poprzedników, a także podejmuje wiele nowych inicjatyw.

Jedną z nich jest tworzenie klas sportowych o profilu siatkarskim i pływackim.

Szkoła zmieniła swój wygląd. Przeprowadzono generalny remont, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla uczniów i nauczycieli.

W ciągu 25 lat istnienia placówki jej mury opuściło 4626 uczniów. W związkuz zauważalnym od kilku lat niżem demograficznym ich liczba stale się zmniejsza. W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 w szkole uczy się 642 dzieci w 23 klasach oraz 157 dzieci w 7 oddziałach zerowych. Warto podkreślić, że ponad 40% stanowią uczniowie spoza rejonu, co świadczy o dobrej opinii, jaką cieszy się placówka w środowisku.

Od chwili powstania PSP nr 3 istnieją silne związki między tą placówką a spółdzielnią mieszkaniową „Michałów” oraz parafią bł. Annuarity. Od kilku lat szkoła wspólnie z parafią organizuje Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Festiwal Piosenki Religijnej im. św. Cecylii. Festyn Rodzinny cieszy się wielkim powodzeniem wśród mieszkańców osiedla,a także miasta i okolic.

Szkoła cieszy się dobrą opinią władz oświatowych.

Przyczyniły się do tego laury naszych wychowanków zdobywane w różnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Uczniowie PSP nr 3 mogą się także poszczycić sukcesami na polu sportowym, zarówno w dyscyplinach indywidualnych jak i drużynowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza jest organizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych dla miasta i regionu.

Chlubą naszej szkoły są konkursy recytatorskie, których etap regionalny odbywa się w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Od dłuższego czasu w szkole uczą się dzieci naszych dawnych wychowanków. Mamy nadzieję, że PSP nr 3 zapewni im solidne podstawy wiedzy i pozostawi miłe wspomnienia.

Przejdź do treści