Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 636

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_menu_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 637

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_menu_parent is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 638
SAMORZĄD UCZNIOWSKI – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY – Szymon Pośnik kl. VIIIc

ZASTĘPCA – Oliwia Kacprowicz kl. VIIe

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Andrzej Krawczyk

Magdalena Włodarska

Milena Jaskulska

Agnieszka Woś

Małgorzata Ziółkowska

young woman 3718526 1920 1536x1023 1

DO POBRANIA

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Szczęśliwego Numerka
Skrzynka Zaufania

DEBATA SPOŁECZNA

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwuje się wśród uczniów rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przemoc z użyciem internetu. W związku z powyższym, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w PSP nr 3 odbyła się debata społeczna dla szóstoklasistów na temat cyberprzemocy.

Debatę poprowadził p. Włodzimierz Wolski – członek zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”, obecna była również p. Donata Zychmańska – rzecznik prasowy Stowarzyszenia oraz pedagog szkolny. Dzięki konstruktywnej rozmowie uczniowie uświadomili sobie istotę problemu, jak też konsekwencje, które dotykają ofiarę i sprawcę. Dowiedzieli się również, jak zachowywać się w przypadku bycia świadkiem lub doświadczania cyberprzemocy oraz w jaki sposób i gdzie szukać pomocy.

Debata przebiegała w przyjaznej atmosferze. Szóstoklasiści wykazali się umiejętnością kulturalnej wymiany zdań na określony temat.

Dziękuję wszystkim uczestnikom debaty za aktywny udział.

Opiekun SU

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

Samorząd Uczniowski po raz kolejny zorganizował happening z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Członkowie SU w krótkiej prezentacji uświadomili uczniom klas 1-6, że mają oni swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać. Przypomniano więc prawa osobiste, socjalne i kulturalne. Dzieci usłyszały również o 26.rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Światowej Konstytucji Praw Dziecka. Przedstawiciele SU poinformowali uczniów o osobach i instytucjach, stojących na straży praw dziecka, gdyż niestety we współczesnym świecie nie wszyscy dorośli szanują prawa najmłodszych. Spotkanie Samorządu Uczniowskiego ze społecznością szkolną zainteresowało adresatów, szczególnie dlatego, że 20 listopada to Wielkie Dziecięce Święto, a wtedy każdy dorosły jest wyrozumiały, zwłaszcza nauczyciel.

Opiekun SU

KONCERT TALENTÓW

„Młodzi wyznaczają sobie niemożliwe cele i osiągają je pokolenie za pokoleniem”

Z inicjatywy samorządu uczniowskiego odbył się finał I szkolnego konkursu „Koncert Talentów”. Koordynatorem tego przedsięwzięcia była pani Urszula Imbor. Uczestników, zakwalifikowanych do finału w castingu oceniało jury w składzie: p.Andrzej Krawczyk, p.Ewa Krężel, p.Maria Popowicz. Publiczność gromkimi brawami nagradzała występy „młodych zdolnych”, którzy zaskakiwali wszystkich wysokim poziomem pokazów. Mieliśmy okazję wysłuchać nostalgicznych piosenek, rozmarzyć się przy urzekających dźwiękach gitary, podziwiać skomplikowane figury taneczne, akrobacje gimnastyczne, mrożące krew w żyłach sztuki walki oraz skomplikowany układ na rolkach. Uczniom żywo dopingowali koledzy i koleżanki z klas zgromadzeni licznie na widowni. Oni również wybrali swoich faworytów, oddając głosy na uczennice z klasy 5a ,duet aktorsko – taneczny. Zwyciężczynią I edycji szkolnego konkursu „Koncert Talentów” została uczennica klasy 4b.Wszyscy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Gratuluję.
Opiekun SU

DEBATA SPOŁECZNA

„Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.” Janusz Korczak

W dniu 27 listopada 2014 roku w PSP nr 3 w Radomiu odbyła się debata poświęcona Koncepcji Pracy Szkoły w oparciu o Program Wychowawczy i Profilaktyczny ,zaopiniowany przez Radę Rodziców 30 sierpnia 2007 roku. W debacie wzięli udział przedstawiciele samorządu uczniowskiego, rady rodziców i nauczycieli a także pedagog i psycholog szkolny.

W I części debaty uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wypowiedzieli się na temat sposobu podejmowania decyzji, dotyczących różnych aspektów życia szkoły, dokonując diagnozy stanu obecnego. Każda grupa określała, które decyzje w PSP nr 3 podejmowane są wyłącznie przez społeczność uczniowską lub władze szkoły, a które wspólnie albo po konsultacji z uczniami.

II część dyskusji to wymienianie się spostrzeżeniami na powyższy temat i rekomendowanie zmian zaproponowanych przez uczestników debaty.

W części III dyskutowano na temat wybranych przez uczniów zagadnień z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły. Swoje zdanie wyrażali zarówno nauczyciele, w szczególności pedagog i psycholog, uczniowie jak i rodzice.

W podsumowaniu dysputy przedstawiciele grona pedagogicznego i dyrekcji podali propozycję działań sprzyjających rozwojowi szkoły, pozytywnie przyjętą przez wszystkich dyskutantów. Debata przebiegała w przyjemnej i spokojnej atmosferze. Dorośli wykazywali ogromne zrozumienie dla potrzeb uczniów, będąc pod wrażeniem ich otwartości i kreatywności.

Opiekun SU

Przejdź do treści