EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

23 maja 2023 godz. 9:00 – język polski

24 maja 2023 godz. 9:00 – matematyka

25 maja 202 godz. 9:00 – język obcy
(angielski lub niemiecki)

Czas: j. polski, 23 maja – 120 minut;
matematyka, 24 maja – 100 minut;
język obcy nowożytny, 25 maja – 90 minut.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

  • o 60 minut – w przypadku języka polskiego (razem: 180 minut) ,
  • o 50 minut – w przypadku matematyki (razem: 150 minut),
  • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego (razem: 135 minut).

Egzamin ósmoklasisty – Rozporzadzenie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Przejdź do treści