Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 636

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_menu_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 637

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_menu_parent is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 638
Zajęcia rewalidacyjne – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne to forma pomocy i wsparcia, które są udzielane osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwojowymi. Celem tych zajęć jest poprawa funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osób korzystających z nich. 

Charakterystyka zajęć rewalidacyjnych może obejmować: 

1.Indywidualny charakter – każda osoba potrzebuje innego podejścia i wsparcia. Dlatego zajęcia rewalidacyjne powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. 

2.Systematyczność – regularność zajęć jest kluczowa dla skuteczności terapii. Zajęcia rewalidacyjne powinny być planowane w sposób systematyczny, tak aby osiągnąć zamierzone cele terapeutyczne. 

3.Współpraca z rodziną i otoczeniem – wsparcie dla osoby niepełnosprawnej nie powinno ograniczać się tylko do zajęć rewalidacyjnych. Ważne jest także zaangażowanie rodziny oraz otoczenia w proces terapeutyczny, co pozwala na stworzenie korzystnego środowiska dla rozwoju i funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. 

4.Różnorodność metod terapeutycznych – w ramach zajęć rewalidacyjnych wykorzystuje się różnorodne metody terapeutyczne, takie jak ćwiczenia fizyczne, terapię zajęciową, terapię logopedyczną, czy terapię integracji sensorycznej. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. 

5.Celowość – każde zajęcia rewalidacyjne powinny mieć cel terapeutyczny i zmierzać do poprawy funkcjonowania uczestnika w konkretnych obszarach. Cele te powinny być jasno określone i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. 

IMG IMG IMG IMG
Przejdź do treści