Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 636

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_menu_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 637

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_menu_parent is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 638
Dostępna szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

Dostępna szkoła

Dostępna szkoła jest to miejsce , w którym każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. To szkoła, w której każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności może czuć się bezpiecznie. Gmina Miasta Radomia otrzymała grant w ramach projektu „Dostępna Szkoła”, dzięki czemu modernizowane oraz doposażone są dwie placówki: PSP 14 i nasza Trójka. Udział naszej szkoły w projekcie otwiera przed nami wiele możliwości.

Projekt wyznacza standardy w czterech obszarach:

Architektonicznym– standard obejmuje przygotowanie infrastruktury pod kątem dostępności dla uczniów, nauczycieli, rodziców i członków społeczności lokalnej z niepełnosprawnościami.

Technicznym– obszar ten obejmuje standardy określające dostępność poszczególnych pomieszczeń i ich wyposażenia dla uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnością.

Edukacyjno-społecznym– obejmuje on opisy standardów, których wdrożenie ma na celu usprawnienie zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów w kontekście nauki, opieki i wychowania.

Organizacyjnym– obszar organizacyjny obejmuje standardy usprawniające proces zarządzania szkołą i organizację pracy szkoły w zakresie wsparcia osób z indywidualnymi potrzebami.

Więcej informacji odnośnie projektu można znaleźć na stronie https://www.dostepnaszkola.info/

W ramach projektu na terenie szkoły realizowane są następujące działania:

Dostosowanie wejścia do budynku, wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Zamontowana została winda spełniająca wymogi dotyczące wymiarów dostępności dźwigów dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub innych sprzętów ułatwiających poruszanie. Jest to ogromy krok w likwidowaniu barier architektonicznych naszej szkoły.

Zbudowano pochylnie ułatwiającą dostęp do sali gimnastycznej.

Zmodernizowano pomieszczenie sanitarne uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dostosowano 4 sale lekcyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych: wymieniono drzwi, sale zostały pomalowane na jasne spokojne kolory, naniesione zostały pasy kontrastowe. Zamontowano rolety regulujące dopływ światła dziennego. Wymienione zostały ławki i krzesła. W każdej sali znajduje się stanowisko przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej (stolik z możliwością nachylenia blatu). Wymieniona również została instalacja elektryczna.

Gabinet logopedyczny został pomalowany, zamontowano rolety oraz zakupiono specjalistyczne pomoce do terapii logopedycznej.

Zakupiono specjalistyczne testy psychologiczne umożliwiające min. wczesne wykrywanie depresji u dzieci i młodzieży.

Gabinet pedagoga został doposażony w nowe pomoce dydaktyczne.

Wyznaczono pomieszczenie na „Kącik wyciszeń”. Znalazły się w nim domek, pufy, nowe meble oraz pomoce do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

Wyznaczono pomieszczenie na salę do integracji sensoryczne. Ustawiona w niej została „klatka” wyposażona w różnego rodzaju oprzyrządowanie. Salę wyposażono również w: równoważnie, piłki, woreczki, kajak terapeutyczny, materace.

Do gabinetu pielęgniarki zakupiona została nowa kozetka oraz szafa medyczna.

Świetlica szkolna została pomalowana, zamontowane zostały rolety, wymieniono drzwi.

W bibliotece szkolnej zamontowano nową ladę zgodną ze standardem Modelu Dostępna Szkoła, zamontowane zostały rolety.

W ramach projektu dla szkoły zakupiony został sprzęt do prowadzenia terapii: Tomatis oraz EEG Biofeedback.

Szkoła została również doposażona w nowoczesny sprzęt elektroniczny: laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, lupy elektroniczne, czytniki e-booków, urządzenie do komunikacji alternatywnej.

Dzięki projektowi zarówno nauczyciele jak i kadra niepedagogiczna szkoły wzięli udział szkoleniach:

Jak zwiększać dostępność w edukacji, czym są racjonalne usprawnienia oraz uniwersalne projektowanie. Zasady stosowania.

Obsługa klienta z niepełnosprawnością, tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, zwiększanie dostępności w edukacji.

Praca oraz budowanie relacji rówieśniczych z dzieckiem migracyjnym.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień.

Kurs alternatywnych I wspomagających metod porozumiewania się ACC.

EEG Biofeedback- szkolenie certyfikowane.

TIK- praca z uczniem niepełnosprawnym.

Trening Tomatis I i II stopnia- szkolenia certyfikowane.

Terapia behawioralna w teorii i praktyce.

Treningu Umiejętności Społecznych- szkolenie behawioralne.

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej szkole.

Warunki bezpieczeństwa i przeciwpożarowe.

Przejdź do treści