RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2022/2023

Skład Rady Rodziców:

Marcin Gołąbek – przewodniczący
Anna Woźniak – zastępca
Beata Trylińska – skarbnik

 

Numer konta:
33124032591111000029893331

Przejdź do treści