ŚWIETLICA

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach edukacyjnych. W szczególności dbanie o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, relaksu, odpoczynku w atmosferze życzliwości i otwartości. Zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie tematami zaplanowanymi na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci: rodziny, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Nawiązują do uroczystości, świąt, tradycji oraz zmian zachodzących w przyrodzie, ekologii, promowania zdrowego stylu życia. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez nauczycieli oraz przez jednostki zewnętrzne na terenie naszej placówki. Szczególną wagę przykładamy do rozwoju postaw prospołecznych, które rozwijają takie działania świetlicowe jak udział w konkursach, turniejach oraz imprezach i uroczystościach świetlicowych.

Przejdź do treści