„Aktywna tablica” w szkole

         Efektywna edukacja wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W związku z tym nasza szkoła skorzystała z programu „Aktywna tablica”. Dzięki dofinansowaniu, udało się nam stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną. Nasi uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

W ramach programu zakupione zostały następujące pomoce:

 • monitor SAMSUNG,
 • cztery laptopy Lenovo,
 • dwa tablety Lenovo,
 • mikrofon Logopedia
 • program multimedialny eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU Pro 2
 • program multimedialny eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU Pro
 • program multimedialny eduSensus ŚMIAŁO DO SZKOŁY!
 • program multimedialny eduSensus WSPOMAGANIE ROZWOJU
 • program multimedialny eduSensus DYSLEKSJA Pro
 • program multimedialny eduSensus MATŚWIAT – Terapia pedagogiczna Pro
 • program multimedialny eduSensus MOC EMOCJI, kompetencje
  emocjonalno – społeczne poziom 2
 • program multimedialny eduSensus MOC EMOCJI
 • program multimedialny eduSensns LOGOPEDIA pro
 • program multimedialny eduSensus Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY

Zakupione programy multimedialne stanowią duże wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogiczne oraz są elementem wspomagającym na wszystkich etapach nauki, szczególnie dla uczniów z trudnościami w nauce. Programy zawierają interaktywne ćwiczenia do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także innymi zaburzeniami umiejętności poznawczych, które przyczynią się do jeszcze lepszej pracy szkoły oraz dadzą odzwierciedlenie w osiągnięciach naszych uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w ramach programu „Aktywna tablica”

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z wykorzystaniem monitora z programu „Aktywna Tablica” sprawiają, że uczniowie chętnie rozwiązują zadania i ćwiczenia.