Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 636

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_menu_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 637

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_menu_parent is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 638
Obiady – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

Obiady

ZASADY DZIAŁANIA BLOKU ŻYWIENIOWEGO W PSP NR.3
IM. JANA DŁUGOSZA
W RADOMIU

OD 1 WRZEŚNIA 2020R.

Obiady

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

1. Przy organizacji żywienia w szkole – w kuchni, jadalni i innych pomieszczeniach przeznaczonych do przygotowania, transportu oraz spożycia ciepłych posiłków, obok warunków higienicznych-sanitarnych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności.

2. Pracownicy kuchni są świadomi, że do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – złożone odpowiednie oświadczenia.

3. Pracownicy kuchni zostali zapoznani ze szkolnymi procedurami bezpiecznego funkcjonowania szkoły w okresie pandemii.

4. Personel kuchni w miarę możliwości unika ogranicza kontakty i innymi pracownikami szkoły oraz uczniami.

ZACHOWANIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI KUCHNI SZKOLNEJ

1. Zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy – minimum 1,5m.

2. Stosowanie środków ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki lub przyłbice w przypadku trudności w zachowaniu dystansu 1,5m oraz częstsze niż zwykle mycie rąk i używanie płynu dezynfekującego.

3. Regularne czyszczenie i dezynfekowanie powierzchni blatów, stołów i używanych sprzętów.

4. Utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

5. Mycie wielorazowych naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 600C oraz wyparzanie.

ZACHOWANIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZY DOSTAWACH PRODUKTÓW

1. Dostawcy oraz osoby przyjmujące produkty zobowiązane są do bezwzględnego noszenia maseczek (lub przyłbic) i rękawiczek jednorazowych.

2. Produkty i towary mogą być dostarczone wyłącznie w pojemnikach zamkniętych i opakowaniach szczelnych, jednorazowych.

3. Jeśli to możliwe opakowania przed otwarciem powinny być dezynfekowane.

4. Produkty przechowywane są w zamkniętych opakowaniach.

Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństw w stołówce szkolnej w czasie epidemii SARS-CoV-19.

Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalni szkolnej z zapewnieniem prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

1. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły w oparciu o plan lekcji, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci.

2. Każda osoba wchodząca na stołówkę ma obowiązek zdezynfekować ręce – dozownik z płynem znajduje się przy wejściu do jadalni.

3. Nauczyciele/opiekunowie uczniów przypominają im o potrzebie dezynfekcji rąk.

4. Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez opiekuna w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków zgodnie z zaleceniami GIS.

5. Uczniowie przebywający w stołówce zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (1,5 m). Za zachowanie dystansu społecznego między uczniami podczas posiłków odpowiedzialni są opiekunowie poszczególnych grup uczniów.

6. Posiłki uczniom wydają osoby do tego wyznaczone, zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i maseczki. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 600C z dodatkiem detergentu lub wyparzane.

7. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki obsługa sprząta stoliki i podłogi oraz dezynfekuje blaty, poręcze rzeseł i inne powierzchnie wymagające czyszczenia lub dezynfekcji. W tym czasie również wietrzy jadalnię.

dyrektor szkoły – Michał Jagiełło

Przejdź do treści