Zajęcia specjalistyczne

W naszej szkole wykwalifikowani specjaliści prowadzą zajęcia z dziećmi, które potrzebją dodatkowego wsparcia. Są to między innymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, emocjonalno-społeczne czy wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – rewalidacyjne.

Przejdź do treści