ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne prowadzone są z uczniami mającymi trudności w prawidłowym realizowaniu głosek, trudności w czytaniu bądź nauce.

Głównym celem jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy, wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie, wzbogacanie słownika oraz zachęcanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

Podczas zajęć pracujemy nad usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, oddechem oraz słuchem fonematycznym dzieci. Zajęcia prowadzone są systematycznie, indywidualnie oraz w grupach do 4 osób.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Przejdź do treści