korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do uczniów potrzebujących pomocy w przezwyciężeniu kłopotów, związanych z opanowaniem konkretnych umiejętności.

Nadrzędnym celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, wzmacnianie pozytywne, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych i odpowiedniej motywacji do pracy, ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

W czasie zajęć poprawiamy efektywność przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Priorytetem jest zdobycie podstawowych umiejętności: czytania, pisania, liczenia poprzez:

• doskonalenie sprawności ruchowej,

• usprawnianie funkcji słuchowej,

• poprawę umiejętności czytania,

• doskonalenie sprawności manualnej,

• ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,

• polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,

• ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,

• kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,

• usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,

• doskonalenie umiejętności pisania,

• poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych,

• ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.

 

Zajęcia odbywają się w małych grupach. Korzystamy z różnorodnych metod wspomagających rozwój psychofizyczny, aby zajęcia były jak najbardziej efektywne.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z użyciem programu „mTalent- percepcja słuchowa”.

Jest to program terapeutyczny, który służy kształtowaniu, rozwijaniu oraz pobudzaniu percepcji słuchowej w oparciu o wykonywanie specjalistycznych zadań multimedialnych..

korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia z użyciem gier edukacyjnych i pomocy dydaktycznych.

Przejdź do treści