KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

Kim jest pedagog specjalny?

Pedagog specjalny pomaga uczniom w nauce, a także dzieciom w znalezieniu własnego miejsca
w grupie. Do pedagoga specjalnego można zgłosić się w każdej sprawie, która dotyczy postępów
w nauce, samopoczucia i niepokojących sytuacji zaistniałych w szkole.

Co należy do zadań pedagoga specjalnego?

Wpieranie wychowawców i nauczycieli w pracy wychowawczej i dydaktycznej.
Współpraca z zespołem planującym i koordynującym kształcenie specjalne.
Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami.
Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

Możesz liczyć na pomoc!

Wysłucham Cię życzliwie i z uwagą.

Zapewnię dyskrecję i anonimowość.

Pomogę znaleźć wyjście z sytuacji.

Otrzymasz ode mnie wsparcie!

Kiedy mogę poprosić o pomoc?

 • masz problemy z nauką,
 • szukasz pomocy w nauce,
 • masz problem z porozumieniem się z kolegami,
 • masz problem i nie wiesz, jak sobie z nim poradzić,
 • martwi Cię sytuacja w domu rodzinnym,
 • chcesz komuś pomóc, ale nie wiesz jak,
 • chcesz powiedzieć komuś o swoim sukcesie,
 • chcesz po prostu porozmawiać,
 • nie wiesz, jaką wybrać dalszą drogę kształcenia.

Jestem po to, aby pomagać!

Drodzy Rodzice, jesteście mile widziani!

 1. Niepokoi Was rozwój dziecka?
 2. Chcecie porozmawiać o Waszym dziecku i relacjach z Nim?
 3. Otrzymujecie niepokojące sygnały od dziecka?
 4. Wasze dziecko ma trudności w nauce?
 5. Nie wiecie, gdzie szukać pomocy?

Moje drzwi są dla Państwa otwarte. Zapraszam!

Co to jest zdrowie psychiczne? Jak mogę o nie zadbać?

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

📢📢📢W naszej szkole obchodziliśmy ✔️Miedzinarodowy Dzień Tolerancji i Praw Dziecka.✔️
Nasze🧸 „skrzywdzone misie”🧸 rozmieszczone na szkolnych korytarzach, zwracały uwagę na przemoc wobec dzieci.

Mamy nadzieję, że wystawa skłoniła nas wszystkich do refleksji nad zjawiskiem przemocy wobec najmłodszych.🧸🧸🧸

1 – 7 GRUDNIA EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

13.12.2022 r.

📢📢📢📢Dziś na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych pracowaliśmy z programem „Aktywna tablica”. Jest to ciekawe rozwiązanie, które usprawnia funkcje poznawcze oraz zwiększa motywację uczniów do wykonywania ćwiczeń.

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

18 grudnia – Konkurs na najładniej ubraną choinkę.

Fotorelacja z przygotowań i ubierania choinki na Placu Jagiellońskim.

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

4 STYCZNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ BRAILLE’A

4 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Braille’a. Właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin Louisa Braille’a, który był twórcą alfabetu dla niewidomych.

Czym jest alfabet Braille’a?

Alfabet Braille to system pisma dotykowego, stworzony z myślą o osobach niewidzących oraz słabowidzących. Pismo złożone jest ze znaków, które są połączeniem sześciu wypukłych punktów, rozmieszczonych w dwóch kolumnach. W każdej z nich znajdują się trzy punkty. Kombinacja ich umożliwia ułożenie sześćdziesięciu czterech znaków.

Alfabet ten używany jest we wszystkich językach świata.

Ciekawostki dotyczące sześciopunktu

 • Louis Braille, tworząc alfabet, zainspirował się wojskowym system korespondencji, którego znaki złożone były
  z 12 wypukłych punktów.
 • Alfabet Braille’a wszedł do powszechnego użytku
  w 1879 r.
 • Polską adaptację pisma brajlowskiego opracowała Matka Elżbieta Róża Czacka.
 • Alfabet ten zajmuje 3 – 4 razy więcej miejsca niż czarny druk.
 • Brajl jest pismem, które pozwala zapisać niemal wszystko,
  np. nuty, cyfry.
 • Odmiany systemu Braille’a dostosowane są niemalże
  do wszystkich języków świata.
 • Komputery można wyposażyć w specjalne brajlowskie monitory.
 • Alfabetu Braille’a można się nauczyć w każdym wieku.
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

7 marca 2023 r.
Dziś na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych pracowaliśmy na platformie Wordwall, na której znajdują się ciekawe materiały interaktywne. Jest to niezwykle przydatne narzędzie pracy, które umożliwia śledzenie postępów uczniów. Uczniowie starsi powtarzali tabliczkę mnożenia. Do utrwalania została wykorzystana gra edukacyjna.

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień osób z Zespołem Downa, którego celem jest uświadomienie, że osoby z Zespołem Downa mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne. Oczekują szacunku, tolerancji i akceptacji.  

Nasza szkoła również w prosty sposób przyłączyła się do akcji zakładając tego dnia kolorowe skarpetki, a pedagog specjalny na zajęciach przybliżył tematykę choroby jaką jest Zespół Downa. 

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

Warsztaty pt.: Oswoić nieznane – fakty i mity w Kamienicy Deskurów

W dniu 31 marca 2023 r. z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, uczniowie klas ósmych wzięli udział
w warsztatach pod nazwą „Oswoić nieznane – fakty i mity”, które odbyły się w Kamienicy Deskurów
w Radomiu. Wykonując różne zadania mieli okazję poznać w jaki sposób funkcjonują osoby z Zespołem Downa. Organizatorami wydarzenia była Pani Tatiana Kaplińska – Prezes fundacji Hapiness oraz Pani Dagmara Janas – Prezes stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „ Razem”.

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

2 Kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

JA AUTYSTYK NAJCZĘŚCIEJ….

jestem nieświadomy zagrożeńczasem nie chcę się przytulać
lubię ruchmam trudności w budowaniu relacji
z innymi dziećmi
mam niezgrabne ruchynie akceptuję zmian
unikam kontaktu wzrokowegoczasem powtarzam zdania, słowa
jestem wrażliwy na bodźcemam trudności z mową
śmieję się nieadekwatnie do sytuacjijestem wrażliwy na ból
mam niestandaryzowane zabawykręcę różnymi przedmiotami

Z autyzmu nie można wyleczyć, ale szybko postawiona diagnoza oraz wdrożenie niezbędnego leczenia terapeutycznego, może zapewnić autystycznemu dziecku względnie normalne warunki rozwoju.

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

Dzień Świadomości Autyzmu (World Autism Awareness Day) jest obchodzony 2 kwietnia każdego roku. Jego celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz promowanie akceptacji i zrozumienia dla osób z autyzmem.

W ramach obchodów Dnia Świadomości Autyzmu, wiele szkół, organizacji i instytucji prowadzi różne działania i inicjatywy, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat autyzmu. W wielu szkołach organizowane są warsztaty, prelekcje, projekty plastyczne oraz inne aktywności edukacyjne.

Nasza szkoła również w prosty sposób przyłączyła się do akcji zakładając tego dnia ubranie koloru niebieskiego, logopeda wraz z pedagogiem specjalnym przygotowali tablicę informacyjną, która wzbudziła duże zainteresowanie ze strony uczniów, a wychowawcy oraz nauczyciele na lekcjach
i w świetlicy szkolnej przybliżyli tematykę zaburzenia jakim jest Autyzm oglądając filmy oraz wykonując różnego rodzaju prace plastyczne wykonane różnymi technikami.

Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie wiedzy i zrozumienia dla osób z autyzmem, a także przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji. Dzień Świadomości Autyzmu to ważne wydarzenie, które przyczynia się do poprawy jakości życia osób z autyzmem oraz ich rodzin.

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

Jak pomóc zwierzętom w schronisku?

Adopcja to niejedyna forma pomocy bezdomnym zwierzętom. Każdy, kto chciałby pomóc schroniskom, może zaangażować się w następujące działania:

 • Wolontariat

Wolontariusze pełnią w schronisku bardzo ważną funkcję. Bez ich bezinteresownej pomocy, poświęcanego czasu i zaangażowania trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie placówek opieki nad bezdomnymi zwierzakami. Do zadań wolontariuszy należy m.in.: wyprowadzenie zwierząt na spacery, pomoc w ich socjalizacji, pielęgnacji, treningu
i wychowaniu, aktywne uczestnictwo w zbiórkach karm dla schroniska, promowanie idei adopcji zwierząt, szukanie nowych domów dla bezdomnych psów i kotów. Wolontariusze przechodzą specjalne szkolenia, które zaznajamiają ich z zasadami funkcjonowania placówek i przygotowują do wypełniania czekających na nich zadań. Wolontariusze współpracują ze schroniskiem na podstawie zawartej umowy.

 • Spacery z psami

Spacery z psami, w przeciwieństwie do wolontariatu, są formą pomocy jednorazowej. Nie wymagają znacznego nakładu, czasu, dużego zaangażowania ani regularnych wizyt. Mogą być natomiast wspaniałym początkiem pomocy w schronisku i zachętą do zaangażowania się w inne akcje.

 • Dom tymczasowy

Nie wszystkie zwierzęta mogą bez przeszkód przebywać w schronisku. Psy chore, szczenięta i czworonożni seniorzy często potrzebują opieki w warunkach domowych, zapewniających im bezpieczeństwo i spokój. Schroniska poszukują osób, które są w stanie stworzyć dla bezdomnych zwierząt domy tymczasowe
i objąć je troskliwą opieką do czasu znalezienia nowych opiekunów. Osoby opiekujące się zwierzętami pozostają w ścisłym kontakcie ze schroniskiem, które udziela im niezbędnej pomocy i poszukuje domu
dla podopiecznych.

 • Pomoc rzeczowa

Aby wesprzeć schroniska, można podarować im dary rzeczowe. Placówki potrzebują m.in.: koców, prześcieradeł, ręczników, kołder, legowisk, szelek czy ubranek dla psów. Przyjmowane są również karmy bytowe
i weterynaryjne, smakołyki i gryzaki. Psom schroniskowym można ofiarować też zabawki czy maty węchowe.

 • Wsparcie finansowe

Schroniska szczególnie potrzebują wsparcia materialnego. Jest ono niezbędne do zapewnienia zwierzakom właściwej opieki i należytych warunków bytowych. Można go udzielić, wpłacając darowiznę na konto placówki lub przekazując 1% podatku.

 • Akcje promocyjne

Znalezienie porzuconym zwierzakom nowych domów to główny cel każdego schroniska. Aby pomóc w adopcji zwierzaków, wystarczy zaangażować się w promocję działań placówek opieki nad bezdomnymi czworonogami. Warto przekazywać informacje o zwierzakach poszukujących opiekunów znajomym, uczestniczyć w akcjach organizowanych przez schroniska czy promować ich działalność
w mediach społecznościowych.

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”

Albert Einstein

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

Zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z użyciem programu „mTalent- percepcja słuchowa”.
Jest to program terapeutyczny, który służy kształtowaniu, rozwijaniu oraz pobudzaniu percepcji słuchowej w oparciu o wykonywanie specjalistycznych zadań multimedialnych.

KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
KĄCIK PEDAGOGA SPECJALNEGO
Przejdź do treści