Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 636

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_page_menu_title is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 637

Deprecated: Creation of dynamic property Pojo_A11y_Settings::$_menu_parent is deprecated in /home/users/szkolaradom_n/public_html/wp-content/plugins/pojo-accessibility/includes/pojo-a11y-settings.php on line 638
O programie – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

O programie

Laboratoria Przyszłości to Program
skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych.
Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup
wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród
dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych
umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym
i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował,
że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i
inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości
to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu
zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez
uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie
finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu
i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w
zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji
i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu
codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z
pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog
zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca
2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe
(dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia
szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na
lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form
rozwijania umiejętności. 

 

Informacje pochodzą z
rządowej strony internetowej programu
  ——– > 
(przekierowanie
na stronę https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2)

 

Przejdź do treści