BOISKO SPORTOWE przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 jest

otwarte

od godz. 9.00 do godz. 22.00