Rafał Zawadzki – przewodniczący
Agnieszka Łuszkiewicz – zastępca
Beata Trylińska – skarbnik
Magdalena Wrześniewska – sekretarz
Marzena Jakubczyk – członek
Anna Wożniak – członek

Marcin Gołąbek – członek
Aneta Witkowska-Zięba – przewodnicząca komisji rewizyjnej
Anna Gut-Szymańska – członek komisji rewizyjnej

Wielkość
Kolory