Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3
im. Jana Długosza

ul. Sobieskiego 12
26-600 Radom

tel.: +48 345 13 88

fax: +48 345 13 94

sekretariat@psp3.radom.pl

praca@psp3.radom.pl


dyrektor szkoły
michal.jagiello@psp3.radom.pl


inspektor ochrony danych:
Tomasz Paprocki
iodpsp3@psp3.radom.pl

Join our school