Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

25 maja 2021 godz. 9:00 – język polski


26 maja 2021 godz. 9:00 – matematyka


27 maja 2021 godz. 9:00- język obcy 
(angielski lub niemiecki)

Termin dodatkowy egzaminu:

16 czerwca 2021 godz. 9:00 – język polski

17 czerwca 2021 godz. 9:00- matematyka

18 czerwca 2021 godz. 9:00- język obcy (angielski lub niemiecki)

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty:

do 02 lipca 2021

Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym:

do 9 lipca 2021

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:

język polski – 120 minut

matematyka – 100 minut

język obcy – 90 minut

Informator o egzaminie ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: E8, EG, EM, EPKwZ, EZ

Podstawa programowa

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

Komunikat o dostosowaniach

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2021 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej MEN:

https://dokumenty.mein.gov.pl/4f54cb9b-99fa-4112-8fdd-4abe5d0afe8b/terminyrekrutacjidoszkolnarokszkolny20212022.pdf

https://dokumenty.mein.gov.pl/4fb53739-b4d1-46d5-be56-47f1314b7ca3/20210128_terminypostepowaniarekrutacyjnegonarokszkolny20212022.docx

W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/

https://www.oke.waw.pl/

Kryteria przyjęcia do szkół ponadpodstawowych