BOISKO SPORTOWE przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu otwarte od godz. 9.00 do godz. 22.00
  PSP nr 3 organizuje półkolonię w dniach: 27.06.2022 – 01.07.2022 (I turnus) 04.07.2022 – 08.07.2022 (II turnus) w godz. […]